Geniet onderweg van jouw eigen ontbijt

VRIJWARING


Laatst bijgewerkt op 20 maart 2023


WEBSITE DISCLAIMER
De informatie verstrekt door Eatcup ("wij", "ons" of "onze") op https://myeatcup.com (de "Site") is alleen voor algemene informatieve doeleinden. Alle informatie op de site wordt te goeder trouw verstrekt, maar we geven geen verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van enige informatie op de site.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZULLEN WIJ ENIGE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U HEBBEN VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDT VERSTREKT. UW GEBRUIK VAN DE SITE EN UW VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE OP DE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

EXTERNE LINKS DISCLAIMER
De Site kan links bevatten (of u kunt via de Site worden verzonden) naar andere websites of inhoud die toebehoort aan of afkomstig is van derden of links naar websites en functies in banners of andere advertenties. Dergelijke externe links worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE WORDT AANGEBODEN DOOR WEBSITES VAN DERDEN DIE VIA DE SITE OF ENIGE WEBSITE OF FUNCTIE DIE IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME IS GEKOPPELD, ZIJN GEKOPPELD. WIJ ZIJN GEEN PARTIJ BIJ OF ZIJN OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR HET CONTROLEREN VAN ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

GETUIGENISSEN DISCLAIMER
De Site kan getuigenissen bevatten van gebruikers van onze producten en/of diensten. Deze getuigenissen weerspiegelen de echte ervaringen en meningen van dergelijke gebruikers. De ervaringen zijn echter persoonlijk voor die specifieke gebruikers en zijn niet noodzakelijkerwijs representatief voor alle gebruikers van onze producten en/of diensten. We beweren niet, en u mag er ook niet van uitgaan, dat alle gebruikers dezelfde ervaringen zullen hebben. UW INDIVIDUELE RESULTATEN KUNNEN VARIËREN.
De getuigenissen op de Site worden in verschillende vormen ingediend, zoals tekst, audio en/of video, en worden door ons beoordeeld voordat ze worden geplaatst. Ze verschijnen woordelijk op de Site zoals ze door de gebruikers zijn opgegeven, met uitzondering van de correctie van grammatica- of typefouten. Sommige getuigenissen kunnen kortheidshalve zijn ingekort wanneer de volledige getuigenis externe informatie bevat die niet relevant is voor het grote publiek.
De standpunten en meningen in de getuigenissen behoren uitsluitend toe aan de individuele gebruiker en weerspiegelen niet onze standpunten en meningen. We zijn niet gelieerd aan gebruikers die getuigenissen geven, en gebruikers worden niet betaald of anderszins gecompenseerd voor hun getuigenissen.

nl_NLNL
Scroll naar boven